header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • + tuleohutus
 • + tööohutus
 • + evakuatsioon
 • + esmaabi
 • + elektriohutus
 • + ohtlikud ained
 • + olmemärgid
 • + ehitus
 • + lisateatetahvlid
 • + tekstiga märgid
 • + riputusmärgid
 • + etiketid, kleebisetikett
 • + kahepoolsed ohutusmärgid
 • +prügimajandus
 • + käeshoitavad ohutsmärgised
 • TEST EHITUS
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • PRÜGIMAJANDUS

   Konteinerite tähistuskleebised prügimajanduses. Jäätmete ja taaskasutatava materjali juhendav märgistus. Prügi mahapanek keelatud. Prügi (jäätmete) liigiti kogumine. Prügi sorteerimine. Jäätmete sortimine.

  Prügisorteerimiskleebised, prügikleebised, ohutuskleebised, prügisorteerimine

  Kavandatavate jäätmeseaduse muudatuste alusel peavad kogumiskohtadesse paidaldatatud prügkastid oleme visuaalselt selgelt eristatavad.
  Paberi- ja kartongi, pakendijäätmed SINISED, klaaspakendijäätme mahutid ROHELISED, segapakendijäätmed KOLLASED.
  Vanu mahuteid eeldatavasti ülevärvima ei pea aga paigaldatud sildid kleebised võiks olla õigete värvidega (nov-2017).

  Suurused 600x200, 300x150mm. Täpsed tekstid tellimisel.

  prügi sorteerimise värvikoodid

  Allpool mõned näidised kasutamisest


  Metalljäätmed

   metalljäätmed metallpakend


  Autojäätmed

  autojäätmed


  Plastikjäätmed

  plastik, plastikjäätmed


  Tekstiil jäätmed

  tekstiil jäätmed

  Küsi ka teiste märgiste kohta.


  TEKSTILISED PRÜGISORTEERIMISE MÄRGISED. Tekstidega jäätmekleebised.

  Vajalik tekst tellimisel. Saada päring/tellimus siit.

  Siit näeb kuidas sõnad erinevates suurustes kleebistele mahutuvad.

  Tekstiga jäätme kleebised

  Taaskasutatavate materjalide ladustamist juhendav märgistus.
  Konteinerisse panne pressi kõik mahulised papp pakendid kokku. Konteinerisse pannes võta karbid lahti ja pressi lamedaks.

  prügimajandus, papppakend, taaskasutamine, ohutusmärk


   Prügi mahapanek keelatud (ART974). Prügikonteinerid asuvad, prügikastid asuvad (ART975-...).
  Suurused 300x200 ja 300x400 või siis suurendus samas proportsioonis. Kliendi tekst rohelisele alale.

  Prügi mahapanek keelatud! Prügikastid asuvad.

  PRÜGI LIIGITI KOGUMISE-, PRÜGISORTEERIMISE KLEEBISED - INFOTAHVLID (600x200, 300x100mm).

  Prügisorteerimise kleebised

  Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama alljärgnevate olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt:
  1) paber ja kartong (20 01 01);
  2) plastid (20 01 39);
  3) metallid (20 01 40);
  4) klaas (20 01 02);
  5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
  6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
  7) puit (20 01 38);
  8) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
  9) suurjäätmed (20 03 07);
  10) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

  (Allikas: Keskkonnaministeerium LINK)

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee