header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • + tuleohutus
 • + tööohutus
 • + evakuatsioon
 • + esmaabi
 • + elektriohutus
 • + ohtlikud ained
 • + olmemärgid
 • + ehitus
 • + lisateatetahvlid
 • + tekstiga märgid
 • + riputusmärgid
 • + etiketid, kleebisetikett
 • + kahepoolsed ohutusmärgid
 • +prügimajandus
 • + käeshoitavad ohutsmärgised
 • TEST EHITUS
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Evakuatsioon

  Evakuatsiooni märgid. Erinevate tekstidega evakuatsiooni juhised, näiteks ustele (vaata siit). Pimenduses helenduvad ukseava tähistuskleebised (vaata siit). Evakuatsiooni märgiste L-alused lakke või seinale.

   evakuatsioonimärgid

  Tõmba Lükka Evakuatsioonisuund (täiendav suunanool) Evakuatsioonisuund (täiendav suunanool) Pööra avamiseks (paremalt vasakule) Pööra avamiseks (vasakult paremale)
  012 EST 011 EST 014 ISO 014A ISO 038 ISO 037 ISO
  Tõmba Lükka Evakuatsioonisuund (täiendav suunanool) Evakuatsioonisuund (täiendav suunanool)  Pööra avamiseks (paremalt vasakule) Pööra avamiseks (vasakult paremale)
     

   

  Hädaväljapääs päästetehnikaga Hädaväljapääs redeliga Evakuatsioonitee ees/üles Evakuatsioonitee paremale
  036 ISO 035 ISO 008A ISO 010A ISO
  Hädaväljapääs päästetehnikaga Hädaväljapääs redeliga Evakuatsioonitee ees/üles  Evakuatsioonitee paremale
   

   

  Evakuatsioonitee vasakule Evakuatsioonipääs üles/paremale Evakuatsioonipääs alla/paremale Purusta juurdepääsuks
  010B ISO 090A ISO 090B ISO 013 ISO
  Evakuatsioonitee vasakule Evakuatsioonipääs üles/paremale Evakuatsioonipääs alla/paremale Purusta juurdepääsuks

   

  Evakuatsioonipääs üles/vasakule Evakuatsioonipääs alla/vasakule Väljapääs siin
  090C ISO 090D ISO 043 ISO
  Evakuatsioonipääs üles/vasakule Evakuatsioonipääs alla/vasakule Väljapääs siin
   

   

  Evakuatsioonisuund fosfor (täiendav suunanool) Väljapääs, varuväljapääs paremale ( fosfor) Evakuatsioonitee siin/alla Evakuatsiooni kogunemiskoht (lisateate tahvliga) Evakuatsiooni kogunemiskoht
  014FOS ISO 195B/FOS ISO 008B/FOS ISO 032T-A ISO 032 ISO
  Evakuatsioonisuund - täiendav suunanool
  (fosfor)
  Väljapääs, varuväljapääs paremale
  (fosfor)
  Evakuatsioonitee siin/alla
  (fosfor)
  Evakuatsiooni kogunemiskoht (lisateate tahvliga)  Evakuatsiooni kogunemiskoht
       

   

  Evakuatsiooni kogunemiskoht tekstiga Evakuatsioon siin/alla Väljapääs (lisateate tahvel) Sissepääs (lisateate tahvel)
  032T ISO 008B ISO  931 932
  Evakuatsiooni kogunemiskoht tekstiga Evakuatsioon siin/alla Väljapääs (lisateate tahvel) Sissepääs (lisateate tahvel)

   Kleebis ja plastikul


  Metallmärgis   

   

  Varuväljapääs (lisateate tahvel) Avariiväljapääs (lisateate tahvel) Korruse numbrid
  933 842  930  
  Varuväljapääs (lisateate tahvel) Avariiväljapääs (lisateate tahvel) Korruse numbrid  
   

   


  Evakuatsiooniuste lukustuse kleebised (evakuatsioonikupli kleebised) ukse klaasile või raamile.

  evakuatsioonikupli kleebised 

  ART009B-T1 80x110mm Pööra noolega näidatud suunas. ART009A-T4 80x110mm Pööra noolega näidatud suunas. ART009B-T4 80x120mm Evakuatsioonikupli avamiseks pööra vastupäeva. ART009B-T4 80x120 Evakuatsioonikupli avamiseks pööra päripäeva.


   Ukse kohtade tähistuskleebised leiad siit.  Pimenduses helenduvad ukseava tähistuskleebised.


  Erinevate tekstidega evakuatsioonipääsu ukse juhised. Lisamärgistus evakuatsioonipääsu märkidele. Näidismärkide mõõdud (külgede suhe 3:2) 300x200mm.

  Evakuatsiooni ukse juhised

  ART096 Evakuatsiooni ukse avamine lubatud vaid hädaolukorras. ART096-T01-099: Tavaolukorras evakuatsiooni ukse avamine keelatud! Evakuatsiooni ukse avamine lubatud vaid hädaolukorras. ART096-T01-9A / paremale ART096-T01-9B / vasakule: Tavaolukorras evakuatsiooni ukse avamine keelatud! Evakuatsiooni ukse avamine lubatud vaid hädaolukorras.  ART096-829-T02-9B / vasakule ART096-829-T02-9A / paremale: Ukse avamine põhjustab häire turvakeskuses. Tavaolukorras evakuatsiooni ukse avamine keelatud! Evakuatsiooni ukse avamine lubatud vaid hädaolukorras.

  Tekste saab modifitseerida vastavalt tegelikule olukorrale: Ukse avamiseks päära käepidet vasakule / paremale. Ukse avamine põhjustab häire turvakeskuse / valvekeskuses jne.


  EVAKUATSIOONI MÕISTEID
   
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 4. peatükk Evakuatsioonitee ja -pääs 
  § 20.  Evakuatsioon
   (1) Evakuatsioonina käsitatakse käesoleva määruse tähenduses kasutajate sunnitud väljumist ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.
   (2) Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitises olema vastavalt selle kasutamisviisile ja -otstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvale ehitise kasutajale.
   (3) Evakuatsiooniteena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses ehitise põranda mis tahes punktist algavat vabalt ja ohutult läbitavat ehitisesisest liikumisteed evakuatsioonipääsuni, kusjuures evakuatsioonitee võib läbida maksimaalselt kahte tuletõkkesektsiooni.
   (4) Igast ehitise osast peab olema võimalik kiire ja lihtne pääs evakuatsiooniteele.
  § 21.  Hädaväljapääs
   (1) Hädaväljapääsuna käsitatakse käesoleva määruse tähenduses evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastavat väljapääsu, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral.
   (2) Ehitises, kus elab või töötab inimene, peab olema hädaväljapääs, välja arvatud juhul, kui evakuatsiooni turvalisust on võimalik tagada muul viisil.
   (3) Ehitises, kus ülemise korruse hädaväljapääsu alumine serv asub kõrgemal kui 23 m maapinnast, ja ehitises, kus päästemeeskonna redel ei ulatu hädaväljapääsuni, peab olema tagatud juurdepääs igale korrusele ning evakuatsiooni ja päästemeeskonna töö võimalikkus.
   (4) Hädaväljapääsuks kasutatava valgusava kõrgus peab olema vähemalt 600 mm ja laius 500 mm ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm.
   (5) Hädaväljapääs peab olema märgistatud, välja arvatud I kasutusviisiga ehitises.
  § 22.  Evakuatsioonipääs
   (1) Evakuatsioonipääs peab juhtima ehitisest ohutult välja maapinnale või tuletõkkesektsiooni, millest on olemas ohutu pääs ehitisest välja maapinnale.
   (2) Evakuatsioonipääsuks ei loeta lifti või muid sellesarnast seadet.
   (3) Evakuatsioonipääs peab asuma selliselt, et ehitise kasutajal oleks võimalik lasta end päästemeeskonnal evakueerida või ise evakueeruda.
   (4) Põllumajandusehitises tuleb evakuatsioonipääs ehitada nii, et tulekahju korral oleks loomal võimalik kiiresti ja lihtsalt jõuda vabale maapinnale.
   (5) Evakuatsioonipääs peab olema märgistatud, välja arvatud I kasutusviisiga ehitise ruumis, mis ei ole avalikus kasutuses.
  § 23.  Evakuatsioonipääsude arv
   (1) Evakuatsioonipääsude arv ja paigutus määratakse vastavalt ehitise kasutamisotstarbele ja ehitise kasutajate ettenähtud maksimaalsele arvule.
   (2) Ehitise igalt evakuatsioonialalt, kus alaliselt viibib või töötab inimesi, peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe erineva, hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.
   (3) Üks evakuatsioonipääs on lubatav:
   1) kuni kahekorruselises I kasutusviisiga ehitises;
   2) kuni kaheksakorruselises korterelamus, kui evakuatsioonialaks oleva ehitise osa kasutamisotstarve on korter;
   3) V või VI kasutusviisiga ruumis suurusega alla 300 m², kusjuures evakuatsioonialalt peab olema lisaks hädaväljapääs;
   4) väikese kasutajate arvuga II, III ja IV kasutusviisiga ehitises, kui sellest ei teki ohtu kasutaja turvalisusele, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema ka hädaväljapääs.
  § 24.  Evakuatsioonitee
   (1) Evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik kasutada kogu evakueerimisaja jooksul.
   (2) Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutaja evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavat asjaolu.
   (3) Evakuatsioonitee:
   1) peab olema kergesti identifitseeritav, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav;
   2) seina-, lae- ja põrandakate ei tohi ohustada kasutaja turvalisust evakuatsiooni korral;
   3) trepikalle, astme ja mademe mõõtmed peavad tagama ohutu evakuatsiooni;
   4) moodustatakse reeglina omaette tuletõkkesektsioonina;
   5) ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda eset ega seadet, mis võib ohustada kasutaja turvalisust evakuatsiooni korral.
   (4) Üle kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel olev trepikäik ja -made peab vastama vähemalt A2-s1,d0-klassile. Kui ruumi, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on väiksem kui 600 MJ/m², siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R30. Kui ruumi, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on suurem kui 600 MJ/m², siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R60.
   (5) Kolme- ja neljakorruselise TP2-klassi ehitise evakuatsioonitee konstruktsiooni ning trepikäigu ja -mademe tulepüsivus peab olema vähemalt R60.
   (6) Päästemeeskonna sisenemistee peab vastama evakuatsioonitee nõuetele.
   (7) III kasutusviisiga ehitise korral ja õppehoones ei tohi kasutada evakuatsioonitrepina keerdtreppi, mille keskava läbimõõt on väiksem kui 1000 mm, kusjuures trepiaste ei tohi olla kitsam kui 150 mm.
   (8) Trepil peab olema tagatud ohutu liikumine, kusjuures enama kui kolme astmega trepil peab olema trepikäsipuu.
  § 25.  Evakuatsioonitee pikkus
   (1) Evakuatsioonitee pikkus määratakse evakuatsiooniala kõige kaugemast punktist kuni evakuatsioonipääsuni lühimat liikumiskõlblikku teed mööda, kusjuures juhul, kui erinevad evakuatsiooniteed kahe erineva evakuatsioonipääsuni on osaliselt samased, siis arvestatakse ühise osa pikkust kahekordselt.
   (2) Erandina arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lühimat liikumiskõlblikku teed ruumi uksest juhul, kui uks avaneb vähemalt EI 30 nõudele vastava konstruktsiooniga koridori.
   (3) Nõuded ruumi pindalale ja evakuatsioonitee pikkusele on toodud käesoleva määruse lisades 8 ja 9.
   (4) Majutushoones ning ravi- ja hooldusasutuses on evakuatsioonitee pikkuseks kuni 30 meetrit, hoolimata evakuatsioonipääsude arvust, kusjuures ravi- ja hooldusasutuse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse lisas 8 toodud nõudeid.
   (5) Evakuatsioonitee pikkuseks on:
   1) üldjuhul ühe evakuatsioonipääsu korral kuni 30 meetrit;
   2) kahe evakuatsioonipääsu korral kuni 45 meetrit.
   (6) Evakuatsioonitee pikkuseks evakuatsioonialast, millest on võimalik pääseda vaid ühe evakuatsioonipääsuni, võetakse 50% käesoleva määruse lisas 8 toodud arvnäitajatest.
   (7) Käesoleva määruse lisas 8 toodud evakuatsioonitee maksimaalpikkustest võib evakuatsioonitee olla pikem:
   1) kuni 20%, kui tegemist on esimesel korrusel asuva evakuatsiooniteega ja evakuatsiooniks saab kasutada ka avatavat akent, mille kaudu pääseb otse maapinnale;
   2) kuni 50%, kui ehitises on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
   3) vastavalt esitatud arvutustele, kui ehitises on automaatne tulekustutussüsteem või suitsueemaldussüsteem.
  § 26.  Evakuatsioonitee mõõtmed
   (1) Evakuatsioonitee laius on:
   1) üldjuhul vähemalt 1200 mm;
   2) kuni kahekorruselises elamus vähemalt 900 mm.
   (2) Evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, võib üks evakuatsiooniteedest olla vähemalt 900 mm laiune.
   (3) Evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse arvutamisel arvestatakse evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele lisandub iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm.
   (4) Evakuatsioonitee vaba kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm, kusjuures sellise kõrguse ulatuses ei tohi olla takistusi, kõrgus keldris peab olema vähemalt 1900 mm.
   (5) Trepikoja välisukse laius peab olema vähemalt samane trepikäigu laiusega.
  § 27.  Evakuatsiooniteel asuv uks
   (1) Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:
   1) olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutaja kiire evakuatsioon;
   2) olema laiusega, mis vastab ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule;
   3) avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks;
   4) olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale, kusjuures kahepoolse ukse puhul peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled.
   (2) Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta.
   (3) Evakuatsiooniteel asuv, kuid tavakasutuses lahtiolev tuletõkkeuks peab olema varustatud seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju korral.
   (4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.
   (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid ei kohaldata I kasutusviisiga ehitise osas.
   (6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei rakendata, kui ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt ei ole võimalik neid kohaldada. (RT)

  Täpsustava tekstiga evakuatsioonipääsu märk. Valmistatakse tellimise peale. Hädaväljapääs.
  hädaväljapääs, evakuatsioon, ohutusmärk, ohutusmärgid
  Kleebised "HÄDAVÄLJAPÄÄS" tekstiga tootekood 046T.
  Tähistamise seisukohast saab hädaväljapääsu tähistada sama moodi nagu evakuatsioonipääsu ja -teed. Mõisteliselt on evakuatsioonipääs ja hädaväljapääs erinevad.
  Lisatekstiga ohutusmärk "Hädaväljapääs" sobib paigaldada tavaliste evakuatsiooni märkide alla.

  Evakuatsioonimärgis alumiiniumist või plastik alusel ühe- või kahepoolne kinnitamiseks lakke.
  Alumiiniumist alused on kruvitavad (augustusega) ja plastikmärgis on kinnitatav tugeva vahtteibiga.
  Märgis alusel 300x150mm alus ~310x160 ärapööratud serv 25mm. Alumiiniumärgistel 3 auku ø5mm. 
   
   
  L-aluste visualiseering (ülaserva kinnitusega evakuatsiooni märgis). 
  Võimalik tellida aluseid ka teistes mõõtudes.
  evakuatsioonimärk alumiinium painutatud servaga 
  Evakuatsioonimärk alumiiniumist ja painutatud servaga. Kinnitus kruvidega. Plastik märgise puhul võimalik kinnitus kahepoolse tugeva teibiga.

   

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee