header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • + tuleohutus
 • + tööohutus
 • + evakuatsioon
 • + esmaabi
 • + elektriohutus
 • + ohtlikud ained
 • + olmemärgid
 • + ehitus
 • + lisateatetahvlid
 • + tekstiga märgid
 • + riputusmärgid
 • + etiketid, kleebisetikett
 • + kahepoolsed ohutusmärgid
 • +prügimajandus
 • + käeshoitavad ohutsmärgised
 • TEST EHITUS
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Käeshoitavad ohutsmärgised

   Käeshoitavad ohutusmärgised

  Liiklusreguleerija, liikluskorraldaja käeshoitav märgis.

  reguleerijamärgis, liiklusreguleerija, käeshoitav ohutusmärk

  Käeshoitav kahepoolne liikluskorraldaja, liiklusreguleerija märgis tekstiga STOPP, saadaval kolmes erinevad suuruses.
  Ülemise osa läbimõõt 180, 200, 225mm. 

  Lisaks on võimalik lisaks tellida varrele pehmendav teip. Märgised on võimalik teha helkurpinnaga.

  Teiste tekstidega käeshoitavad ohutusmärgised.

   


  Liiklusreguleerija peab olema läbinud vastava koolituse: www.riigiteataja.ee/akt/128062011035.
  Väljavõte majandus- ja kommunikatsiooni ministri määrusest "Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord" nr56, § 3. Koolituse liigid
  (1) Käesolevas määruses kasutatakse järgmist koolituse liigitust:
  1) I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel);
  2) II pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud isikutele (Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral; päästeteenistuja päästetöödel; looduskaitsetöötaja kaitsealal „Looduskaitseseaduse” tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel; riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel; raudteetöötaja raudteeülesõidukohal; parvüleveo korraldaja sadamas; parkimise korraldaja parklas; kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel);
  3) III pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 8 nimetatud isikutele (teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud);
  4) IV pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 9 nimetatud isikutele (suurt või rasket veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud);
  5) III pädevuskoolituse täienduskoolitus – reguleerija III pädevuskoolituse läbinud isikutele juhul, kui viimasest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat;
  6) IV pädevuskoolituse täienduskoolitus – reguleerija IV pädevuskoolituse läbinud isikutele juhul, kui viimasest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.
  (2) III pädevuskoolituse läbimine ja teadmiste kontrolli sooritamine annab õiguse liiklust reguleerida ka „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud juhtudel.
  (3) IV pädevuskoolituse läbimine ja teadmiste kontrolli sooritamine annab õiguse liiklust reguleerida ka „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–8 ja 11 nimetatud juhtudel.

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee